Protestante Gemeente van Ophemert en Zennewijnen

Zomervakantie predikant

Onze dominee Annemieke de Bruijn neemt vakantie van 23 juni tot 21 juli. In pastorale noodsituaties kunt u contact opnemen met onze kerkenraadsvoorzitter mw. Ina van Doesburg (tel: 652123) of ouderling mw. Tonny Vermeulen (tel:651264).
Zij zullen dan contact opnemen met de waarnemend predikant.
terug