Protestante Gemeente van Ophemert en Zennewijnen

Algemene informatie

Wie zijn wij?

Wij zijn een hervormde gemeente en onderdeel van de PKN Nederland. Iedere zondagmorgen is er één dienst. De dienst begint om 10.00 uur. Naast onze vaste predikant zetten we ook wisselende predikanten in. Als u wilt weten wie er spreekt, dan kunt u hier het programma raadplegen.

Sacramentsdiensten

Ten minste zes keer per jaar vieren we het Heilig Avondmaal. Dit is als regel de eerste zondag in februari, Goede Vrijdag, eerste zondag van juni, augustus, oktober en op de eerset Adventszondag. In januari, maart, mei, juli, september en november is er gelegenheid om kinderen te laten dopen.

Plaatselijke Regeling

Iedere gemeente die hoort bij de Protestantse Kerk Nederland (PKN) hoort een plaatselijke regeling te hebben. In die regeling wordt de wijze waarop de gemeente is georganiseerd beschreven. Ook is in de regeling aangegeven hoe ambtsdragers worden gekozen, welke taken ze hebben en hoe lang iemand een bepaald ambt mag vervullen.

Kortom, als je wilt weten welke regels wij binnen onze gemeenten hanteren en hoe we georganiseerd zijn, lees dan onze Plaatselijke regeling 2013.

terug