Protestante Gemeente van Ophemert en Zennewijnen

Kerkenraad

De kerkenraad geeft leiding aan de gemeente en wordt gevormd door de ambtsdragers van onze gemeente. In de kerkenraad dienen alle ambten aanwezig te zijn, met minimaal de volgende bezetting:

  • de predikant en ten minste twee ouderlingen die niet ook kerkrentmeester zijn
  • twee ouderlingen die ook kerkrentmeester zijn
  • drie diakenen

Moderamen
Het moderamen is het dagelijks bestuur van onze kerk en wordt gevormd door: Evelijne Swinkels (predikant), Arie Arendonk (voorzitter Kerkenraad), Maaike Timmer (voorzitter Diakenen) en Jan Drost (Kerkrentmeester)

Ouderlingen
Corry Buizer (scriba@pknophemert.nl), Dirk Boersma (ouderling1@pknophemert.nl), Arie Arendonk (voorzitter@pknophemert.nl) en Jan Drost (kerkrentmeester1@pknophemert.nl).

Diakenen
Albert Reijnen (diaken3@pknophemert.nl), Alberty van Bommel (diaken2@pknophemert.nl) en Maaike Timmer (diaken1@pknophemert.nl)

Scriba
De Scriba van onze kerkenraad is mevrouw Corry Buizer. Zij is te bereiken via 06-51400529 en per email: scriba@pknophemert.nl

Voorzitter
De voorzitter van onze kerkenraad is de heer Arie Arendonk. Hij is te bereiken via 06-31745048 en per email: voorzitter@pknophemert.nl

De kerkenraadsvergaderingen worden meestal op de eesrte donderavond van iedere maand gehouden in de Maartenshof.

Koster

De koster van onze kerk is mevr. Elly Versteeg (koster@pknophemert.nl)
 

terug