Protestante Gemeente van Ophemert en Zennewijnen

Start gesprekskring 40/50

Geloven Ontdekken Vragen Leren

Gesprekskring 40/50

Met een nieuwe dominee komen ook nieuwe initiatieven. Een daarvan is een gesprekskring. Voor veertigers en vijftigers die met elkaar zich willen verdiepen in de Bijbel en de (eigen) actualiteit.

We zullen in deze kring Bijbelse thema’s behandelen en daarover samen doorspreken. Vanuit Bijbelverhalen en – teksten is er voldoende stof om samen in gesprek te gaan en elkaars geloof te delen. Dit betekent dat we vanuit ons dagelijkse leven de mooie kanten van het geloof mogen delen maar ook de moeilijke kanten.

Bedoeling van deze kring is: bezinning op eigentijdse vragen en onderwerpen aan de hand van de Bijbel en ontmoeting met elkaar ter opbouw van de onderlinge verbondenheid. De bereidheid om te luisteren naar elkaar en de eigen inbreng van ieder zal zeker als zeer waardevol worden ervaren.

Wij hopen met elkaar een leerzame en boeiende avonden te hebben.

Bent u geïnteresseerd of wilt u meer weten, kunt u mailen naar
Emke van der Velden: emkevdv@gmail.com of
Ds. Evelijne: evelijne.swinkels@planet.nl

Bij voldoende belangstelling zullen we in het nieuwe jaar voorlopig 4 avonden bij elkaar komen. Wees welkom!

Data: dinsdag 19 januari, 2 en 16 februari, 2 maart
Tijd; 19.30- 21 uur
Plaats: Torenhof Sint Maartenskerk

terug