Protestante Gemeente van Ophemert en Zennewijnen

Foto’s startdienst 3 september

Afgelopen zondag 3 september was de startdienst, waarin ds. Annemieke de Bruijn voorging. Na de dienst was er een goed verzorgde lunch in de Torenhof, waar we met z’n allen een gezellige start gemaakt hebben met het nieuwe jaar.
Allen die meegewerkt hebben aan de startzondag: hartelijk dank!
terug