Protestante Gemeente van Ophemert en Zennewijnen
Pastoraat

Pastoraat


Omzien naar elkaar
In onze kerkelijke gemeente kijken we naar elkaar om en leven we met elkaar mee. In aanvulling daarop wordt pastorale zorg verleend door pastorale bezoekers, ambtsdragers en de predikant.

Pastoraal team
Het pastoraat wordt verzorgd door diverse pastoraal bezoekers. Zij vormen samen het Pastorale Aandacht Team (PAT), dat contact onderhoudt met elkaar en met de predikant. Buiten deze bezoeken om bent u uiteraard vrij om hen op ieder gewenst moment zelf te benaderen. 

De predikant
U kunt desgewenst via één van de ambtsdragers of het pastorale team met de predikant zelf een gesprek aanvragen, bijvoorbeeld bij:
  • ingrijpende gebeurtenissen zoals overlijden, rouw, ernstige ziekte
  • als u kennis wilt maken
  • als u een doop, huwelijk of belijdenis wil voorbereiden
Wanneer u bij zingevings- of geloofsvragen graag met de predikant zelf wil spreken, kunt u ook via het pastorale team een gesprek met de predikant aanvragen.

Telefonisch spreekuur: woensdagmorgen tussen 9 en 10 uur.


 
terug