Protestante Gemeente van Ophemert en Zennewijnen

Bericht van de kerkenraad m.b.t. maatregelen Coronacrisis

Beste mensen/geliefde broeders en zusters

Net als in andere landen, grijpt ook in Nederland de besmetting met het Corona virus snel om zich heen. De overheid heeft in dat verband ook verregaande maatregelen afgekondigd. Als kerkenraad willen wij deze maatregelen volgen ook al heeft dat ingrijpende gevolgen voor ons als gemeente.
We houden tot nader order geen kerkdiensten meer, ook de zondagschool, gespreksgroepen en de tienergroep gaan niet door. We verwachten dat dit zeker duurt tot na de Pasen. Dus ook dan zal er geen kerkdienst zijn. Het Paasontbijt van de zondagsschool gaat ook niet door.
Mocht u ergens over twijfelen belt u dan rustig met één van de kerkenraadsleden. De telefoonnummers vindt u in de kerkgroet. Als u de kerkgroet niet meer in uw bezit heeft, kunt u een nieuwe krijgen door te bellen met Dirk Boersma 06 22995926 of Willy van Heerewaarden 06 27174432. We zullen de informatie ook delen via onze website; cms.stmaartenskerkophemert.nl, onder het kopje nieuwsberichten.
Zonder kerkdiensten wordt het moeilijke een kerkelijke gemeente te zijn. We willen u daarom vragen naar elkaar om te zien. Doe dat bij voorkeur met de telefoon en als er iets is waar u niet uitkomt neem dan contact op met een lid van de kerkenraad.
We maken u ook graag attent op de kerkdiensten die te volgen zijn op de TV of op de radio elke zondag.
Dit zijn moeilijke tijden, de meesten van ons hebben zoiets nog nooit meegemaakt. Het is een  tijd waarvan het verloop slecht te voorspellen is. We kunnen niet goed vooruit kijken. Misschien lijkt dat een beetje op wat het volk Israël meemaakte toen ze 40 jaar door de woestijn moesten trekken. Wij weten nu eeuwen later dat het goed kwam, maar zij die er middenin zaten moesten het doen met de belofte van God. In de paastijd worden wij ook bepaald bij die belofte. Laten we vanuit die belofte leven en  de komende tijd ingaan.

Hartelijke groet,

namens de kerkenraad

Maaike Timmer
Voorzitter

terug