Protestante Gemeente van Ophemert en Zennewijnen

Koorzingen in de kerk op 20 oktober 2019

Zondag 20 oktober 2019 a.s.wil het koor uit Buurmalsen [Ned. Herv. Kerkkoor Buurmalsen] onder leding van mevr. Bep Zwezerijn de muzikale mede werking verlenen, in de St.  Maartenskerk.
Aanvang v.d. dienst 10.00 uur,  Ds. Fonteijn  uit Culemborg  is onze voorganger. Na afloop is er onder het genot van een kopje/thee een gezellig samen zijn.

Dorpsgenoten zingen in dit koor!

Iedereen is van harte welkom.
terug