Protestante Gemeente van Ophemert en Zennewijnen

Kerkenraadsleden gezocht

De kerkenraad van PKN Ophemert en Zennewijnen is op zoek naar mensen die zich in willen zetten als ouderling of als diaken. Wil je je betrokkenheid bij de gemeente vorm geven door een van deze taken op je te nemen, of weet je iemand die we hiervoor zouden kunnen benaderen, laat dan dan schriftelijk weten aan Albert Reijnen, e-mail: areijnen@upcmail.nl.

Wat houden de taken als ouderling en diaken in? Als lid van de kerkenraad denk je mee over de koers van de gemeente en geef je samen met de overige kerkenraadsleden en de predikant leiding aan de gemeente. We vergaderen een keer per maand. Als ouderling kun je een rol vervullen in het pastoraat. Als diaken ondersteun je het diaconaat. Mocht je meer informatie willen over de werkzaamheden van ouderling en/of diaken, vraag het gerust na bij een van de kerkenraadsleden.

We hopen op veel positieve reacties!
terug