Kerkenraad

De kerkenraad geeft leiding aan de gemeente en wordt gevormd door de ambtsdragers van onze gemeente. In de kerkenraad dienen alle ambten aanwezig te zijn, met minimaal de volgende bezetting:

  • de predikant en ten minste twee ouderlingen die niet ook kerkrentmeester zijn
  • twee ouderlingen die ook kerkrentmeester zijn
  • drie diakenen

Moderamen
Het moderamen is het dagelijks bestuur van onze kerk en wordt gevormd door: Evelijne Swinkels (predikant), Maaike Timmer voorzitter (voorzitter kerkenraad en diaken), Willy van Heerewaarden (ouderling scriba) en Henk de Lange (ouderling kerkrentmeester).

Ouderlingen
Dirk Boersma, Willy van Heerewaarden (scriba), Henk de Lange (kerkrentmeester) en Jan Drost (kerkrentmeester).

Diakenen
Jan van Kuilenburg (voorzitter), Alberty van Bommel en Maaike Timmer

Scriba
Willy van Heerewaarden

De voorzitter van onze kerkenraad is mevrouw Maaike Timmer. Zij is te bereiken via 0344-661598 of 06-12777167 en per email: maaiketimmer@hotmail.nl

De kerkenraadsvergaderingen worden op de eerste woensdag van de maand gehouden in de Torenhof.

terug