Protestante Gemeente van Ophemert en Zennewijnen

Goed nieuws maart 2021

Na bijna een jaar met coronamaatregelen is de rek er niet alleen in de samenleving uit, ook in kerkelijke gemeenten klinkt de roep om maatwerk steeds luider. De behoefte aan ruimte binnen de kaders is groot. Het moderamen van de generale synode is van mening dat binnen de basisregels van de overheid het verantwoord is hieraan tegemoet te komen door het kerkelijk leven iets meer
ruimte te geven. Daarbij is het heel goed ons te realiseren dat meer ruimte ook meer verantwoordelijkheid betekent.

Voor onze gemeente heeft de kerkenraad dan ook besloten weer bezoekers in de diensten toe te laten. We menen dat dit verantwoord kan, en doen dan ook een beroep op u om strikt de regels te volgen.

  • We ontvangen maximaal 30 bezoekers (exclusief medewerkers) in de fysieke diensten op basis van de onderlinge afstand van 1,5 meter en we beperken het aantal personen dat zingt tot 3 voorzangers. Angelique Bos, Dirk Boersma en Emke van der Velden zullen dit weer op zich nemen.
  • Heeft u enige klachten welke zouden kunnen duiden op corona blijft u dan thuis.
  • Ga in de kerk zitten op de plaatsen die zijn aangegeven en verplaats u niet tijdens de dienst.
  • Geef uw aanwezigheid van te voren door aan Maaike Timmer.

We hopen u allen weer te zien.

Nieuwsbrief

Binnenkort zullen we starten met een nieuwsbrief. Alle leden van onze gemeente hebben inmiddels een brief ontvangen met een aantal vragen hierover. Wat fijn dat we al zoveel reacties hebben mogen on
tvangen. Heeft u nog niet gereageerd, dan hopen  we dat u daar even de moeite voor wilt nemen en de brief ingevuld te mailen of bij de dominee in de brieven bus te doen.

In ieder geval willen we onze tieners Ralph, Pascal, Hanne en Youke bedanken voor het helpen rondbrengen.

Gesprekskring 40/50

Ondanks eerdere berichten over de gesprekskring as dinsdag 9 maart in de Torenhof, hebben we toch moeten besluiten dit ( nog) niet te doen. Door de beperkingen met de avondklok bleek het niet haalbaar. Vandaar dat we de kring weer online zullen houden. Mocht je ook willen deelnemen, stuur dan even een email naar emkevdv@gmail.com. Dan word je uitgenodigd voor skype via een link. We beginnen om 19.30 uur.

Het thema deze keer is: Lente in zicht/ op weg naar Pasen.

Met een lente groet,
Emke

terug