Protestante Gemeente van Ophemert en Zennewijnen
Gerspreksgroep40/50

Gespreksgroep 40/60


Onze een gesprekskring. Voor mensen zoals u en ik  die met elkaar zich willen verdiepen in Bijbelse en actuele onderwerpen.

Wij komen bijeen om met elkaar een leerzame en boeiende avond te hebben. We behandelen Bijbelse en actuele thema’s en spreken daarover samen door. Vanuit de Bijbelgedeelten is er voldoende stof om samen in gesprek te gaan en elkaars geloof te delen. Dit betekent dat we vanuit ons dagelijkse leven de mooie kanten van het geloof mogen delen maar ook de moeilijke kanten. De twee hoofddoelen van deze kring zijn: Bezinning op eigentijdse vragen en onderwerpen aan de hand van de Bijbel. Ontmoeting met elkaar ter opbouw van de onderlinge verbondenheid. De bereidheid om te luisteren naar elkaar en de eigen inbreng van een ieder wordt als zeer waardevol worden ervaren.

Mocht je ook willen deelnemen, stuur dan even een email naar emkevdv@gmail.com.

We beginnen om 20:00 uur.

terug