Protestante Gemeente van Ophemert en Zennewijnen

Gemeenteavond 15 april

De kerkenraad nodigt u van harte uit voor de gemeenteavond op woensdag 15 april. Tijdens deze avond bespreken we met elkaar een aantal onderwerpen: de naamgeving van onze gemeente, een korte samenvatting van het visitatierapport en deelname aan het Heilig Avondmaal. De gemeenteavond begint om 20.00 uur in de Torenhof. Als u nog andere onderwerpen aan de orde wilt stellen, dan deze graag schriftelijk indienen bij de scriba, de heer Albert Reijnen: areijnen@upcmail.nl
terug