Protestante Gemeente van Ophemert en Zennewijnen

Diakenen

De diakenen, ofwel het diaconaat, hebben van oudsher de armenzorg onder hun hoede. Tegenwoordig ondersteunt het diaconaat mensen die, om wat voor reden dan ook, in de knel zitten. Diakenen bieden hulp waar niemand anders helpt en werken bovendien aan een samenleving waar mensen minder snel uit de boot vallen.

Daarnaast is de diaken als dienaar van Christus gericht op het functioneren van de hele gemeente als (dienende) christelijke gemeenschap. Hij helpt en dient zelf in de gemeente, vooral in specifieke situaties wanneer de nood van mensen erom vraagt en wanneer mensen financieel geholpen moeten worden.

Mocht je contact willen met onze diakenen, mail dan naar: diaconie@pknophemert.nl

Het bankrekeningnummer van de Diaconie is:
NL42 RBRB 0695564064 t.n.v. Diaconie Protestantse gemeente van Ophemert en Zennewijnen
RSIN: 8241.08.905

terug