Protestante Gemeente van Ophemert en Zennewijnen

Zoeken naar de passende vorm voor het Avondmaal

In de herfst van het vorig jaar zijn er drie gespreksbijeenkomsten geweest over het Heilig Avondmaal. Op die avonden kwam ter sprake wat men beleefde aan het Avondmaal, maar ook wat men graag anders zou zien. Sommige zouden graag iets veranderd zien in de opstelling, anderen vinden de sfeer soms wat zwaar en zouden meer ‘het vieren’ benadrukt willen zien. Velen vonden dat eigenlijk iedereen -die van harte bij Christus wil horen- welkom zou moeten zijn aan het Avondmaal.

Wij hebben uw opmerkingen besproken in de kerkenraad en gaan er ook iets mee doen. Op de eerstvolgende keer dat we Avondmaal vieren -op 8 februari- kunt u daar ook iets van merken. Zo zoeken we met elkaar naar de juiste vorm en we blijven daarbij openstaan voor uw opmerkingen.

Een hartelijke groet van ds. Annemieke de Bruijn.

terug