Protestante Gemeente van Ophemert en Zennewijnen

Nieuw jaar!

Allereerst wensen we u aan het begin van dit nieuwe jaar al het goede en Gods zegen toe. Dat we met elkaar Zijn nabijheid mogen blijven voelen, en dat we een gemeente mogen zijn die verbonden is door Hem en door het geloof dat we delen. Laten we naar elkaar omkijken er er voor elkaar zijn.

We hebben met elkaar mooie diensten mogen maken, en wat fijn dat we merken dat er veel mensen thuis mee hebben geluisterd of gekeken. Tenslotte zijn we samen kerk, en het is fijn die verbondenheid te merken.

In het  nieuwe jaar blijven we de diensten online aanbieden. Via www.kerkdienstgemist.nl kunt u luisteren, en meekijken kan via de face boek pagina van deze kerk. Wilt u van de dienst de liturgie van te voren ontvangen, stuur dan een berichtje naar Angelique Bos, of Emke van der Velden.

Dan bezorgen we de liturgie bij u thuis.

Elke woensdag ochtend van 10.00uur tot 13.00 uur kunt u bij onze dominee op de koffie. Voor een praatje, advies, kennismaking of gewoon voor de gezelligheid.

Komt dat niet uit, dan kunt u natuurlijk ook een andere afspraak maken.

Tekst van onze dominee over ons pad het komende jaar:

Dat wij onszelf gewonnen geven
We zongen het in onze Nieuwjaarsdienst in Ophemert.
Dat wij onszelf gewonnen geven
aan het bevrijdende bestaan,
aan wat ons uitdaagt om te leven.
Dat wij de stille roep verstaan.
Dat wij versteende zekerheden
verlaten om op weg te gaan.
Dat niet de greep van het verleden
ons achterhaalt en stil doet staan.
Omdat de huizen die wij bouwden
geen onderkomen kunnen zijn.
Omdat het bloedeloos vertrouwde
ons achterdochtig maakt en klein.
Dat wat wij hebben ons niet gijzelt,
dat wij van elke dwang bevrijd
naar onbekende plaatsen reizen.
Dat Gij ons onderkomen zijt.

(lied 816 uit: Liedboek, Zingen en bidden in huis en kerk)

Het is nooit gemakkelijk om stellige opvattingen en zekerheden prijs te geven. Beelden die je hebt over jezelf, de ander en de wereld gaan immers vaak een leven lang al mee. Ze voelen wel vertrouwd en geven houvast en lijken ons zo – tegen pijn, verdriet, angst – te beschermen, maar het tegendeel is echter waar, zo leerde ik zelf op mijn pad. Ze gijzelen ons juist en houden ons vaak tegen om ons verlangen te volgen.

‘Dat wij onszelf gewonnen geven’ is voor mij een lied om in het nieuwe jaar mee ‘op weg’ te gaan.

Het is een lied over bevrijding van alles wat ons belemmert om het oude en vertrouwde los te laten
Een lied over durf, gebaseerd op vertrouwen en overgave. Een lied dat ons oproept om niet doelgericht maar doelgeleid te zijn. De stille roep te verstaan.

Dat wens ik ons toe in het nieuwe jaar:
dat wij onszelf gewonnen geven.

terug