Protestante Gemeente van Ophemert en Zennewijnen

C O L L E C T E N

De corona crisis en de daarmee verbonden maatregelen, hebben ons leven drastisch veranderd. Op allerlei manieren ervaren mensen de gevolgen daarvan. Angst voor besmetting, ziekte in de eigen omgeving maar ook het kwijtraken van werk en dus van inkomen. Vanuit de kerk proberen we daar  zo goed mogelijk een antwoord op te geven.

Door het vervallen van de wekelijkse diensten in onze kerk  missen we  echter een flink deel van de financiële bijdrage van de wekelijkse collecten in de kosten. Die kosten lopen echter voor een deel wel door.  We vragen u daarom of u daar rekening mee wilt houden zodat wij ons werk zo goed mogelijk kunnen blijven doen.

Vriendelijk verzoeken wij u daarom een bijdrage in deze kosten middels een overschrijving van een bedrag(je) op onze bankrekening nr. NL09 INGB 0000 8283 35 t.n.v. Protestantse Gemeente van Ophemert en Zennewijnen o.v.v. collecten of op NL42RBRB0695564064 t.n.v de Diaconie van onze kerk.

Bij voorbaat hartelijk dank van uw gift.

Kerkrentmeesters

terug