Protestante Gemeente van Ophemert en Zennewijnen

Beroepingswerk, uitslag stemming

Afgelopen woensdag is in de vergadering van de kerkenraad de balans opgemaakt met betrekking tot het beroepen van een nieuwe predikant. De kerkenraad heeft veel reacties uit de gemeente ontvangen en is daar erg blij mee. We zijn ons ervan bewust dat we volgens de plaatselijke regeling van onze kerk een gemeenteavond hadden moeten organiseren waar dan gestemd had kunnen worden. Door de situatie met Corona hebben we voor een andere aanpak gekozen. Het effect daarvan is dat er nu veel meer mensen gereageerd hebben dan we gewend zijn van een gemeenteavond. We hebben echter ook verzuimd een aantal doopleden te benaderen, onze welgemeende excuses daarvoor.

We  hebben 76 reacties ontvangen uit de gemeente, daarvan gingen 73 mensen akkoord met de voordracht van de kerkenraad, was er één gemeentelid dat nadrukkelijk niet akkoord ging en waren en 2  blanco stemmen.

Overeenkomstig de plaatselijke regeling krijgt u vanaf vandaag 5 dagen de tijd om schriftelijk bij de kerkenraad bezwaar te maken tegen de gevolgde procedure.

16 augustus 2020

terug