Protestante Gemeente van Ophemert en Zennewijnen

Actie Kerkbalans 2018 gaat beierend van start!

Op zaterdag 20 januari is de actie Kerkbalans 2018 op een bijzondere manier begonnen. Burgemeester H.H. de Vries van Neerijnen was speciaal hiervoor naar Ophemert gekomen. In aanwezigheid van de kerkrentmeesters, van vrijwilligers die de kerkbalans enveloppen gaan rondbrengen, van gemeenteleden en de predikant, gaf de burgemeester om 13 uur het startsein voor deze actie.

Met de klokken van de st. Maartenskerk en een groot spandoek aan de kerk werd de actie kerkbalans ingeluid.

Dit jaar is het thema ‘Geef voor je kerk’.

Wist u dat dit de grootste inzamelingsactie van het land is? Overal vragen plaatselijke kerken en parochies aan hun leden om een financiële bijdrage over te maken. Net als voor een huishouden is een gezonde financiële situatie belangrijk voor de kerk. Daarom vragen we elk jaar aan al onze gemeenteleden om een bijdrage. Het is een vrijwillige bijdrage, maar we kunnen niet zonder! De inkomsten uit Kerkbalans vormen de financiële basis voor onze kerk. Dankzij uw bijdrage kan de kerk kunnen we onze belangrijke taken blijven vervullen en nieuwe plannen maken. We hopen dan ook dat we weer op u mogen rekenen. Deze week valt ook bij u de brief voor Kerkbalans op de mat. Doet u weer mee?

terug