Protestante Gemeente van Ophemert en Zennewijnen
De predikant stelt zich voor

Predikant

Op 1 november ben ik in een mooie dienst door ds G. van de Weerd als predikant verbonden aan de Sint Maartenskerk.

Ik stel mij graag hier aan u voor.

Ik ben Evelijne Swinkels-Braaksma, geboren in 1964, getrouwd en heb twee zonen. Wij wonen met ons gezin in Nieuwegein.

In de jaren ’80 heb ik in Leiden Theologie gestudeerd en daarna ben ik jarenlang als levensbeschouwelijk docent werkzaam geweest in het Voortgezet en Hoger onderwijs. In 2001 ben ik een eigen praktijk gestart voor het begeleiding van individuen en groepen op gebied van zingeving, persoonlijke ontwikkeling en rouw.
In 2012 ben ik begonnen aan de kerkelijke opleiding van het Remonstrants Seminarie en in 2014 ben ik bevestigd in het ambt van predikant. Een ‘late roeping’ noemt men dat wel, ik noem het liever een ‘laat antwoord’ want het verlangen om predikant te worden had ik al in mijn jonge jeugdjaren. Mijn vorige gemeente was bij de Vrijzinnigen in Baarn. De fijne en leerzame ervaringen daar wil ik graag inzetten hier in Ophemert en Zennewijnen

Ik luister graag naar muziek, zowel klassieke als hedendaagse, zing graag en speel piano. Ik lees ook veel en graag, elke dag een Psalm en ook veel eigentijdse poëzie. Zelf schrijf ik ook gedichten en ik heb diverse dichtbundels uitgegeven. Het lezen van moderne literatuur houdt mij bij de les: juist de eigentijdse literatuur geeft mij handvatten om dichtbij de belevings- en geloofswereld van mensen te komen.

Graag wijd ik mij aan allerlei studies, om nieuwe ontwikkelingen in theologie, psychologie en filosofie bij te benen. Momenteel volg ik een opleiding Bibliodrama: ik speel namelijk graag met Bijbelverhalen om deze ook op eigen levens te kunnen betrekken.

Ik ben een ‘mensen-mens’: ik ‘gedij’ goed te midden van mensen en vind het een voorrecht om als predikant met mensen een stukje op te mogen lopen op hun levensweg, in goede en slechte dagen.

Graag wil ik als predikant mede vormgeven aan een geïnspireerd en divers beleefd geloof, waarinruimte is voor verschillende antwoorden, experimenten en benaderingen.

Geloofsgemeenschappen zoals hier in Ophemert/Zennewijnen kunnen een verbindende kracht zijn, een plek voor inspiratie, en een huis voor ontmoeting, voor samen reflecteren op levenskeuzes, op werk en carrière, op de uitdagingen van het mens-zijn, op het goede leven. Het is immers – zo geloof ik oprecht – als christelijke gemeente onze opdracht bij te dragen aan een hartelijk, rechtvaardig en verdraagzaam leefklimaat, in eigen levens en in de samenleving. Moge de Sint Maartenskerk zo’n plek zijn: een plek waar mensen zich thuis voelen en waar ze kunnen uitwisselen over wat hen bezielt en inspireert, onder de zegen van de Eeuwige.

Ik heb een deeltijdaanstelling, voor 60%, dat is drie dagen per week. Regelmatig werk ik vanuit huis, zoals preken maken en literatuurstudie. Ook zult u mij regelmatig zien wandelen of fietsen door uw straat, dan leg ik waarschijnlijk huisbezoeken af of ben ik in mijn eerste werkdagen de buurt aan het verkennen.

Met ingang van 2 december 2020 zal ik in mijn werkkamer in de Torenhof elke woensdagochtend vrije inloop hebben van 10 tot 13 uur. U bent dan van harte welkom, om kennis te maken, een huisbezoek af te spreken, voor een praatje en een kopje koffie. U mag zich hiervoor aanmelden, maar dat hoeft niet.

U kunt mij ook altijd bellen: 06 24514729 (spreek gerust in bij geen gehoor, ik luister regelmatig af en dan bel ik terug)

Mailen kan ook: predikant@pknophemert.nl, maar een kaartje of briefje in mijn brievenbus vind ik nog leuker!

Ik verheug mij er op u te ontmoeten en een fijne tijd met elkaar te beleven in en rond de Sint Maartenskerk!

Ds Evelijne Swinkels-Braaksma

terug