Protestante Gemeente van Ophemert en Zennewijnen

Welkom

Welkom bij de Sint Maartenskerk Ophemert en Zennewijnen!

Wie zijn wij?
De Sint Maartenskerk heeft haar wortels in de hervormde traditie en maakt sinds 2004 deel uit van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN). De gemeente bestaat uit circa 500 leden, belangstellenden en gastleden.
De Sint Maartenskerk is een levende en bonte geloofsgemeenschap die in samenspraak met de Bijbel zoekt naar doel en zin in deze tijd van leven. Gastvrijheid en saamhorigheid gaan hand in hand met verbondenheid en gemeenschapsgevoel. De sfeer is warm en open en nodigt uit tot deelname aan het gezellige gemeenteleven. Alle leeftijdscategorieën zijn goed vertegenwoordigd.
De Sint Maartenskerk wil een kerk zijn die midden in de gemeenschap staat en ruimte geeft aan pluriforme geloofsbelevingen. Een kerk waar respect getoond wordt en zorg voor elkaar is, die ook een open huis is voor mensen die zoekende zijn. Een actieve en levendige gemeente waar we omzien naar elkaar.
De Sint Maartenskerk hoort theologisch gesproken tot het middengebied van de Protestantse kerkgemeenschap. De belangrijkste aspecten die er benadrukt worden zijn:
* het geloof in God als een bron van troost en levenskracht
* de navolging van Jezus
* het oproepen tot dienst aan de naaste en de samenleving

Inspiratie
We putten onze inspiratie uit de Bijbel, in elementen uit de Christelijke traditie en andere godsdiensten We staan verschillend in het leven zodat ieder het Woord anders begrijpt. Het is belangrijk samen bezig te zijn met de vragen die de Bijbel bij ons oproept en daarbij van elkaar te leren.

Vieren
In de zondagse kerkdiensten nemen gemiddeld circa 50 mensen deel aan de viering. Deze viering is het uitgangspunt voor het gemeenteleven. Het gesprek met de Bijbel motiveert tot bewust en geïnspireerd leven. De muzikale ondersteuning neemt een belangrijke plaats in, veel gemeenteleden doen hieraan mee. In deze diensten vieren jong en oud het verbond met God. We worden in de kerkdiensten gesterkt door het vieren van de gemeenschap met God en met elkaar. We ontmoeten God in gebed, zang en het Woord.

Gemeente zijn
Om gemeente van Jezus Christus te zijn, willen we blijven leren uit de woorden van de Bijbel en ons blijven afvragen hoe we God lief kunnen hebben met geheel ons hart, met geheel onze ziel en met geheel ons verstand en hoe de naaste lief te hebben als onszelf. Door verschillende activiteiten geven we gestalte aan geestelijke vorming en groei. Als gemeente van Jezus Christus willen wij herkenbaar zijn voor onze omgeving. Wij voelen ons geroepen om te streven naar gerechtigheid, vrede en heelheid van de schepping.
In gespreksgroepen en bijeenkomsten krijgt het gemeenteleven door de week gestalte. In de plaatselijke media worden plaatsgenoten regelmatig uitgenodigd aan deze bijeenkomsten deel te nemen.

Voor meer informatie stuur een mail naar: info@pknophemert.nl